Politica de Confidentialitate

Rezerva

Pentru noi, confidențialitatea dvs. este importantă


PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL


Politică privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Noi, CHALET HOVEL, apreciem decizia dumneavoastră de a deveni clientul/vizitatorul nostru și recunoaștem că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt importante atât pentru dumneavoastră, cât și pentru noi. În acest scop, dorim sa cunoașteți ce date cu caracter personal colectăm, cum, în ce ocazii și pentru ce scopuri colectăm și utilizăm aceste date, și cui le putem transmite.

Acestea sunt motivele pentru care am decis să vă informăm prin această Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal („Politica de Prelucrare a Datelor” sau „Politica”) referitor la următoarele aspecte:
• Cine suntem?
• Cui sunt adresate serviciile noastre?
• Ce sunt datele cu caracter personal și prelucrarea unor astfel de date?
• Ce date prelucrăm cu privire la tine?
• În ce mod colectăm și prelucrăm ulterior datele dumneavoastră cu caracter personal?
• Cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal?
• Daca folosim procese decizionale automatizate, incluzând crearea de
• Profiluri pe aceasta cale
• Cine are acces la datele dumneavoastră cu caracter personal?
• Transferuri ale datelor dumneavoastră cu caracter personal în afara spațiului Uniunii Europene si al SEE
• Ce măsuri tehnice și de securitate implementam pentru a asigura protecția datelor dumneavoastra cu caracter personal?
• Ce drepturi și obligații aveți în raport cu Noi cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le prelucrăm?Prezenta Politică descrie ocaziile, scopurile și modalitățile în care noi prelucrăm anumite categorii de date ale dumneavoastră cu caracter personal prin intermediul:
• Website-ului de Internet www.chalethovel.ro/ pe care il operam, prin care puteti accesa prezenta Politică („Website”);
• Paginilor noastre de pe retele sociale, prin intermediul cărora vizualizați prezenta Politică („Paginilesociale”);
• Mesajelor email in format HTML pe care vi le transmitem care conțin o legătură către prezenta Politică și prin intermediul diverselor comunicări pe care le avem cu dumneavoastră; și
• Când faceti/modificati/anulati o rezervare de cazare la Pensiune, cand sunteți cazat ca și client al nostru, cand ne vizitați, sau cand beneficiați de serviciile de închiriere a salii noastre de conferințe a Pensiunii sau de serviciile noastre de rezervare a serviciilor de tururi turistice operate de partenerii noastri de afaceri.


Astfel, vă rugăm să alocați timpul necesar pentru a citi cu atenție și a înțelege conținutul prezentei Politici. Vă rugăm să aveți in vedere că, în cazul în care intenționați să ne transmiteți date cu caracter personal ale unei altei persoane fizice (de ex., cu ocazia unei rezervări pentru alta persoana fizica, etc.), aveți dreptul să ne furnizați astfel de date doar după, și în măsura, ați obținut consimțământul acesteia în acest scop și doar după informarea persoanei respective privind prelucrarea datelor sale cu caracter personal in acest scop si celelalte scopuri menționate în prezenta Politică (noi pornim de la premisa că ați procedat în acest mod, si nu ne asumăm răspunderea în cazuri contrare).


Cine suntem?

I.I. HISON ELENA, cu sediul social in jud Suceava, loc. Manastirea Humorului, str. T. Bubuioc, nr 32Tel.: +40 735874791 înregistrată la Registrul Comerțului de pe langa Tribunalul Suceava sub nr. F33/500/2011, având CUI RO 28346706, care operează „ Pensiunea agroturistica HOVEL” („Pensiunea”) la adresa sediului său social („CHALET HOVEL” sau „Operator/ul” sau „Noi”), actioneaza ca operator al datelor dumneavoastră cu caracter personal și ca entitate care vă furnizează, atât prin intermediul website-ului Internet www.chalethovel.ro („Website-ul”), cât și prin intermediul partenerilor săi de afaceri, servicii de cazare hoteliera și beneficiile închirierii unei săli de conferințe si a rezervarii unor tururi turistice, adaptate necesităților și așteptărilor dumneavoastră („Serviciile”).


Ne puteți contacta oricând la:


Adresa Pensiunii si a sediului nostru social in jud Suceava, loc. Manastirea Humorului, str. T. Bubuioc, nr 32Tel.: +40 735874791


Email:info@chalethovel.ro


Totodată, întrucât intentionam să asigurăm o protecție sporită a datelor dumneavoastră cu caracter personal,pentru orice întrebări sau comentarii legate de prezenta Politică, de modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau drepturile și obligațiile dumneavoastră în raport cu Noi cu privire la aceste date, ne puteți contacta printr-o cerere specifica semnata si datata fie la adresa de email dedicată: info@chalethovel.ro, fie la adresa poștală a Pensiunii si a sediului nostru social situat in jud Suceava, loc. Manastirea Humorului, str. T. Bubuioc, nr 32, in atentia Responsabilului nostru cu Protectia Datelor.


Cui sunt adresate serviciile noastre?


Serviciile oferite de Noi NU sunt adresate în mod direct persoanelor cu vârstă mai mică de 18 ani, și de aceea nici nu solicitam si nu colectăm date cu caracter personal privind persoane cu această vârstă.


În cazul în care descoperim/suntem informați că am colectat date cu caracter personal privind persoane cu această vârstă fără a exista acordul reprezentanților legali ai acestora, vom verifica de îndată și, când legea cere acest lucru, fie (i) vom obține de îndată consimțământul expres al reprezentanților legali pentru a prelucra acestea date, iar, în caz de imposibilitatea de obțiene a acestui consimțământ, (ii) vom șterge aceste informații din evidențele noastre și ne vom asigura de ștergerea acestora și din evidențele persoanelor noastre împuternicite/operatorilor noștri asociați.


Ce sunt datele cu caracter personal și prelucrarea de astfel de date?


“Datele cu caracter personal” sunt datele care identifică o persoană fizică sau care se refera la o persoană fizică identificabilă. Anumite informații sunt mai puțin evidente (cum ar fi IP-ul computerului unei persoane fizice, adresa MAC a computerului sau telefonului mobil al unei persoane fizice, etc.), dar, dacă sunt asociate cu o persoană fizică, ne ajută să o putem identifica, și se circumscriu astfel noțiunii de ”Date cu caracter personal”.


„Prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra Datelor cu caracter personal sau asupra unor seturi de Date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.


Ce Date cu caracter personal prelucrăm despre dumneavoastră?

Politica noastră este aceea de a colecta doar acele Date cu caracter personal ale dumneavoastră ca persoană fizică ce ne sunt strict necesare pentru a vă oferi cea mai bună experiență privind serviciile oferite de Pensiunea noastra. Ca regulă generală, colectăm, în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile, următoarele Date cu caracter personal cu privire la dumneavoastră:
• Nume și prenume
• Adresă de domiciliu
• Adresă de e-mail
• Numărul de telefon
• Data și locul nașterii
• Cetățenia
• Seria și numărul actului de identitate
• Informatii despre cardul dumneavoastra de credit sau de debit, sau alte informații necesare pentru plata serviciilor noastre
• Geo-localizarea dispozitivului/echipamentului terminal de pe care navigati pe Website-ul nostru (cu anonimizarea IP-ului dispozitivului/echipamentului terminal al dumneavoastra)
• Datele de facturare ale angajatorului dumneavoastră (daca este cazul)
• Detalii despre sejurul la pensiune (data sosirii, data plecarii, scopul sejurului) si despre tururile turistice pe care le rezervati la Pensiune
• Codul de rezervare al cazarii dumneavoastra la Pensiune
• Identificatori online, inclusiv de tip cookie (cand ne vizitati Website-ul)
• Functie, denumire angajator si marturia dumneavoastra testimoniala privind serviciile noastre
• Preferințele/cerintele dumneavoastră speciale privind Serviciile noastre (inclusiv anumite date privind sănătatea dumneavoastra, pe care ni le furnizați voluntar, fără o solicitare din partea noastră)
• În cazuri limitate, imaginea dumneavoastră înregistrată de camerele de supraveghere video amplasate în locuri publice la Pensiune (de ex., în zona de intrare, în lobby-ul Pensiunii, pe holurile interioare ale Pensiunii, etc.)
• Semnătura dumneavoastră


În ce scopuri și modalități prelucrăm Datele dumneavoastră cu caracter personal?


Noi prelucrăm Datele dumneavoastră cu caracter personal strict în scopurile de (i) a vă putea oferi si imbunatati Serviciile noastre și (ii) a vă proteja în calitate de clienți/vizitatori ai Pensiunii nostru, astfel cum vom detalia mai jos.


În anumite cazuri, vă vom solicita să ne furnizați în mod direct datele dumneavoastra cu caracter personal, în alte cazuri vom avea acces la aceste date în mod indirect. În toate cazurile, dacă nu veți fi de acord cu prelucrarea lor, există riscul să nu vă putem furniza anumite Servicii ale noastre solicitate de dumneavoastra pentru că ne va fi imposibilă executarea propriilor obligații legale și/sau contractuale.


În situația în care vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal prelucrate de Noi pe baza consimtamantului dumneavoastra (in cazurile mentionate in tabelul de mai jos), relația contractuala dintre dumneavoastră si Noi nu va fi afectata in nici un fel.


De asemenea, exceptând situația în care vă comunicăm alte instrucțiuni, Noi nu vă vom solicita și vă recomandăm să nu ne transmiteți/dezvăluiți nesolicitat, cu ocazia și/sau în legătură cu prestarea Serviciilor noastre, în alt mod, Date cu caracter personal sensibile (de ex., nelimitativ, numărul cardului de sănătate/securitate socială, codul numeric personal, date referitoare la originea etnică sau rasială, originea rasială sau etnică, opinii politice, confesiune religioasă/convingeri filozofice, apartenența la sindicate, date genetice, date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, date privind sănătatea / date privind viața sexuală sau orientarea sexuală, informații cu privire la sancțiuni administrative sau penale, sau la investigații penale în curs, care va privesc pe dumneavoastră și/sau pe alte persoane fizice). În cazul în care acest lucru se va întâmpla (eventual accidental) vom lua de îndată măsuri de ștergere/distrugere a Datelor cu caracter personal de mai sus din evidențele noastre.


Nr. crt.

În ce scop prelucrăm datele dumneavoastra cu caracter personal?

Ce date ale dumneavoastra cu caracter personal prelucrăm, și în ce cazuri, modalități și scopuri?

Care este temeiul juridic al prelucrării datelor dumneavoastra cu caracter personal?

 

Date cu caracter personal pe care le obtinem in mod direct de la persoanele vizate

 

 

A.

Rezervări online pe Website-ul nostru, sau la telefon ori direct la Pensiunea  noastra – pentru cazare la Pensiune

 

 

 

Colectăm Datele dumneavoastră cu caracter personal când efectuați o rezervare la Pensiunea noastra. Astfel, putem procesa o rezervare doar dacă ne furnizați următoarele date cu caracter personal:

ü  Numele și prenumele

ü  Adresa de email

 

ü  Detalii despre sejur (datele de sosire si de plecare)

 

Furnizarea acestor Date este necesară pentru a putea înregistra rezervarea în sistemul nostru de rezervări și pentru a putea sa vă comunicăm procesarea rezervării astfel încât să puteți beneficia de cea mai bună experiență privind Serviciile noastre.

Executarea contractului încheiat cu dumneavoastră pentruServiciile noastre de cazare la Pensiune (înregistrarea și procesarea cererilor de rezervare ale persoanelor vizate)

 

 

 

B.

Anularea unei rezervări de cazare la Pensiune

Dacă doriți să anulați o rezervare, colectăm:

ü  Adresa de email

ü  Numele și prenumele

ü  Codul de rezervare

 

Furnizarea acestor date cu caracter personal este necesară pentru a vă transmite dovada anulării rezervării.

 

De asemenea, în cazul anulării unei rezervări, Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi utilizate pentru administrarea, procesarea și plata oricăror sume datorate de dumneavoastră ca urmare a acestei anulări (dacă va fi cazul). În acest caz, vor mai fi prelucrate și:

 

ü  Detaliile cardului de credit/debit/altui instrument de plată.

 

Executarea contractului încheiat cu dumneavoastră pentruServiciile noastre de cazare la Pensiune (înregistrarea și procesarea cererii dumneavoastră de anulare a unei rezervări anterioare)

 

C.

Cazarea dumneavoastră la Pensiune

 1. Colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a completa fișa de cazare la momentul la care dumneavoastră vă cazați în Pensiunea noastra. Astfel, în acest scop colectăm următoarele date cu caracter personal:

ü   Nume și prenume

ü   Adresă de domiciliu

ü   Cetățenia

ü   Seria și numărul actului de identitate

ü   Data și anul nașterii

ü   Semnătura

ü   Detalii despre sejur (datele de sosire si de plecare, scopul calatoriei)

 

 1. În măsura în care ni le furnizați în mod voluntar, mai colectăm și următoarele date ale dumneavoastra cu caracter personal la momentul completării fișei de cazare la Pensiunea noastra:

 

ü  Număr de telefon

ü  Adresă de email

 

 

 

 

 1. 1. Îndeplinirea unor obligații legale (pentru conformarea cu obligațiile impuse de prevederile legale aplicabile în domeniul serviciilor de cazare în structuri de primire turistică)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. 2. Interes legitim (pentru a facilita desfășurarea unor eventuale investigații ale autorităților competente în legătură cu săvârșirea unor fraude și/sau altor infracțiuni, și pentru a putea ține legătură cu dumneavoastră pe durata cazării în Pensiunea noastra.)

 

D.

Garantarea rezervării unei cazări la Pensiunea noastra/– prin intermediul unui card/altui instrument de plata online

 

Plata Serviciilor noastre

 

Vom prelucra următoarele date cu caracter personal în scopul pregatirii facturilor aferente Serviciilor noastre:

 

ü Numele și prenumele si adresa de domiciliu / Datele de facturare ale angajatorului clientului (dacă sunt relevante, de ex., când Serviciile noastre sunt achitate de angajatorul clientului)

 

ü  Detaliile cardului/instrumentului de plata (tipul, numărul și data expirării, numele și prenumele titularului și codul Card Secure Code sau Card Verification Code) indicat de platitor nu ne vor fi accesibile si nici nu vor fi stocate de Noi, ci doar de entitatea de autorizare a tranzacției/altă entitate autorizată să presteze servicii de stocare a datelor de identificare a cardului, despre a cărei identitate veți fi informat, anterior furnizării detaliilor cardului indicat pentru plata online.

 

Îndeplinirea unei obligații legale (impusă de prevederile legale aplicabile în domeniul financiar-contabil)

 

Executarea unui  contract (pentru a asigura suportul necesar procesării de către partenerii noștri de afaceri autorizați să intermedieze plata Serviciilor noastre comandată de dumneavoastră)

E.

Rezervarea de servicii de tururi turistice oferite de partenerii noștri de afaceri și promovate clienților noștri prin intermediul nostru

Datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le prelucrăm în scopul de a vă oferi aceste servicii sunt:

ü  Numele și prenumele

ü  Detalii despre turul turistic (datele, orele si locurile de plecare si de sosire, ruta turisctica)

 

Executarea unui contract (îndeplinirea obligațiilor noastre conform contractelor  încheiate cu parteneri de afaceri privind servicii de tururi turistice oferite clientilor nostri)

F.

Preferințele/cerin-tele dumneavoastră speciale privind cazarea la Pensiune (inclusiv in legatura cu starea dumneavoastra de sanatate)

Cu ocazia cazarii sau a unei rezervari de cazare la Pensiune efectuata fie direct, fie prin intermediul unuia din partenerii noștri de afaceri, vom colecta datele cu caracter personal ale clientului constând în preferințe/cerinte speciale privind cazarea pe care ni le va furniza in mod voluntar, fără a fi solicitate de noi (inclusiv in legatura cu starea de sanatate). Aceste date vor fi stocate online în sistemul nostru de gestiune, pentru a oferi clientilor nostri servicii de cazare particularizate.

Interes legitim (pentru a ne îmbunătăți serviciile de cazare, astfel încât clientii nostri sa beneficieze de oferte personalizate cu ocazia viitoarelor sejururi la Pensiune)

 

Consimțământul dumneavoastră expres, specific și informat (în scopul îmbunătățirii Serviciilor noastre de cazare la Pensiune, astfel încât clientii nostri sa beneficieze de oferte personalizate cu ocazia viitoarelor sejururi la Pensiune)

 

G.

Analiza satisfacției clienților nostri cu privire la Serviciile noastre

Având în vedere intentia noastra de a ne îmbunătăți continuu Serviciile, vom putea transmite clienților noștri chestionare privind calitatea Serviciilor oferite de noi și nivelul  de satisfacție al clienților în legătură cu acestea, prin intermediul furnizorului de formulare online de analiza a satisfactiei clientilor, TripAdvisor LLC (https://www.tripadvisor.com/), iar in acest caz vom prelucra urmatoarea data cu caracter personal:

ü  Adresa de email  furnizată de client cu ocazia  rezervărilor/cazărilor

Consimțământul dumneavoastră expres, specific și informat (în scopul îmbunătățirii Serviciilor noastre)

H.

Securitatea bunurilor, valorilor și a persoanelor prin intermediul supravegherii video (CCTV)

Colectăm și prelucrăm in continuare data cu caracter personal constând în imaginea persoanei fizice client sau vizitator al Pensiunii în scopul asigurarii securității bunurilor, valorilor și persoanelor prin intermediul de supraveghere video (CCTV) implementat în mod legal la Pensiune, în spații publice, și semnalizat prin desene grafice și note de informare.

 

Nota: Dacă o persoana despre care avem suspiciunea ca nu este un client al Pensiunii doreste accesul în Pensiune (de ex., un participant la un eveniment organizat la Pensiune, sau un vizitator care doreste sa viziteze Pensiunea /sa aiba acces la o camera a Pensiunii fara a ramane peste noapte la Pensiune, etc.), putem condiționa accesul acesteia de verificarea datelor sale cu caracter personal dintr-un document de identitate valabil, fără însă a colecta, a stoca, ori a efectua vreo altă operațiune de prelucrare a datelor cu caracter personal furnizate.

Îndeplinirea unor obligații legale (pentru conformarea cu obligațiile impuse de prevederile legale aplicabile în domeniul pazei si securitatii bunurilor, valorilor și persoanelor pentru a asigura confortul și siguranța clienților, vizitatorilor, și a bunurilor și valorilor acestora pe durata cazării la Pensiune / vizitării Pensiunii)

 

 

I.

Soluționarea de cereri,  întrebări și/sau  reclamații ale persoanelor fizice

Când primim cereri, întrebări sau reclamații de la persoane fizice, prelucrăm următoarele Date cu caracter personal ale acestora:

ü  Nume și prenume

ü  Adresa de email

ü  Numărul de telefon

 

Nota: Prelucrarea acestor date cu caracter personal ne este necesară pentru a avea ține o evidentă a acestor cereri, întrebări, reclamații, pentru a face dovada acestora, pentru a ține la curent petentii cu stadiul solutionării acestora, și pentru a le transmite răspunsul nostru la acestea.

Interes legitim (în scopul îmbunătățirii Serviciilor noastre, astfel încât la o nouă vizită la Pensiune clientii nostri sa poata  beneficia de cele mai bune oferte)

J.

Mentenanța și securizarea Website-ului Pensiunii

 

Pentru mentenanța și securizarea Website-ului Pensiunii, putem prelucra Date cu caracter personal ale persoanelor fizice vizitatori ai Website-ului constând în următorii identificatori online:

 

 • Adresa IP;
 • Adresa MAC;
 • Browser-ul de Internet utilizat la vizitarea Website-ului;
 • versiunea sistemului de operare al dispozitivului utilizat de vizitatorul Website-ului pentru conectarea la Internet cu ocazia vizitării Website-ului;
 • Date de protocol IT (de ex., HHTP/HTTPS);
 • Localizarea dispozitivului utilizat de vizitatorul Website-ului pentru conectarea la Internet cu ocazia vizitării Website-ului (dacă este activată vreo aplicație de geo-localizare).

 

Mai exact, prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal mai sus-mentionate pentru:

 • a asigura funcționarea adecvata a Website-ului:
 • afișarea corectă a conținutului Website-ului;
 • îmbunătățirea Website-ului;
 • parametrarea dispozitivului de pe care vă conectați la Website;
 • a asigura securitatea Website-ul și a vă proteja împotriva fraudelor/breșelor de securitate IT în legatura cu vizitarea Website-ului;
 • identificarea și remedierea eventualelor defecțiuni care împiedică utilizarea Website-ului.

Interes legitim (pentru implementarea și menținerea măsurilor de securitate necesare pentru Website-ul Pensiunii)

 

K.

Identificatori online de tip Cookie (cand navigati pe Website-ul Pensiunii)

 

Când navigați pe Website-ul nostru chalethovel.ro putem folosi tehnologii care colectează automat date ale dumneavoastră cu caracter personal pentru:

 

(i)      funcționarea corespunzatoare a Website-ului nostru www.chalethovel.ro; si

 

 

 

 

 

 

(ii)    a obține anumite informații statistice despre acțiunile dumneavoastră pe Website-ul nostru www.chalethovel.ropentru a ne ne îmbunătăți Website-ul (de ex., nelimitativ, prin estimarea audienței și a tipurilor de utilizări pe Website).

 

Nota: Pentru mai multe detalii cu privire la colectarea automată de date cu caracter personal prin intermediul cookie-urilor aferente Website-ului nostru, vă invităm să consultați Politica de utilizare cookie-uri publicată pe Website-ul nostru..

 

 

 

 

 

 

 

(i) Interes legitim (pentru a asigura funcționarea optimă a Website-ului nostru www.chalethovel.ro);

 

(ii) Consimțământul dumneavoastră prealabil, expres, specific și informat (în scopul îmbunătățirii serviciilor noastre)

L.

Raportări

 

Prelucrăm Datele dumneavoastră cu caracter personal pentru pregătirea și depunerea situațiilor și documentelor financiar-contabile și fiscale prevăzute de legislația aplicabilă în vigoare.

Îndeplinirea unor obligații legale (pentru conformarea cu obligațiile impuse de prevederile legale aplicabile in vigoare în materie fiscală și financiar-contabilă)

M.

Formularea de acțiuni/exercitarea de apărări în justiție

 

Pentru a ne proteja drepturile legale și interesele legitime, putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal necesare formulării de actiuni/exercitării de apărări în justiție (incluzand pregatirea documentației aferente si parcurgerea procedurilor/formalitatilor legale aferente) în raport cu instanțe/autorități/instituții/alți terți.

 

Interes legitim (pentru a asigura respectarea drepturilor și intereselor legitime ale noastre)

N.

Furnizarea de informații și documente în proceduri/investigații în raport cu autorități/instituți/alte entități competente legal

În cazul unor: (i) solicitări exprese ale ale autorităților/instituțiilor/altor entități competente legal în cadrul unor proceduri/investigații formale; ori (ii) necesității îndeplinirii unor obligații legale de informare/raportare către autorități/instituții/alte entități competente legal ce ne revin – vom furniza în mod excepțional și conform legii exclusiv Datele dumneavostră cu caracter personal solicitate în mod expres de aceste autorități sau instituții sau care trebuie să fie furnizate acestor autorități/instituții/entități conform legii și vom documenta aceste demersuri în scop de probă.

Îndeplinirea unei obligații legale (pentru conformarea cu obligațiile specifice impuse de prevederi legale referitoare la, de ex., nelimitativ, prevenire și protecție împotriva fraudelor, spălării banilor, actelor de terorism, etc.)

O.

Promovarea Serviciilor noastre de la Pensiune prin publicarea de imagini foto și video ale persoanelor fizice

 1. 1. (i) Putem publica pe conturile noastre deschise pe diverse rețele online de socializare și pe Website-ul CHALET HOVEL (http://chalethovel.ro/) imagini foto/video ale dumneavoastra in legatura cu evenimente publice organizate de noi în scopul promovării Pensiunii in aceste medii online.

 

(ii) În orice alte cazuri, dacă nu este vorba de înregistrarea unui eveniment public, și dacă este necesar conform legii, vom solicita consimțământul specific și informat al persoanei vizate înainte de  publicarea de imagini foto/inregistrari video pe Website (http://chalethovel.ro/) si/sau pe diverse rețele online de socializare. Vă puteți retrage în orice moment consimțământul pe aceleași căi prin care l-ați acordat inițial. Totusi, retragerea consimțământului dumneavoastră nu va afecta legalitatea prelucrărilor datelor dumneavoastra cu caracter personal efectuate anteror retragerii.

 

 1. 2. De asemenea, putem publica pe conturile noastre deschise pe diverse rețele de socializare online și pe Website (http://chalethovel.ro/) marturiile testimoniale ale clientilor nostri privind Serviciile noastre la Pensiune, prelucrând în acest scop urmatoarele date cu caracter personal ale acestora: nume, prenume, denumire angajator, funcție și mărturie testimonială. Dacă este necesar conform legii, vom solicita consimțământul specific și informat al persoanelor vizate înainte de  publicarea acestor mărturii testimoniale. Persoanele vizate isi vor putea retrage în orice moment consimțământul pe aceleași căi prin care ni l-au acordat inițial. Retragerea persoanelor vizate dumneavoastră nu va afecta legalitatea prelucrărilor datelor lor cu caracter personal efectuate anteror retragerii.

1 (i) Interes legitim (în scopul promovării Serviciilor noastre de la Pensiune in anumite medii online, cu ocazia unor evenimente publice organizate de noi)

 

 

 

 

 

 

 

1 (ii) Consimțământul persoanelor vizate anterior, expres, spcific și informat (în scopul promovării Serviciilor noastre la Pensiune in anumite medii online, in alte cazuri decat evenimente publice)

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Consimțământul persoanelor vizate anterior, expres, spcific și informat (în scopul promovării Serviciilor noastre la Pensiune in anumite medii online)

P.

Menționarea în Website a etichetelor (tags) care direcționează către anumite rețele sociale online unde avem deshise  pagini/conturi și către website-ul online al furnizorului nostru de servicii de analiză a satisfacției clienților 

Website-ul nostru menționează etichete/tag-uri ale rețelelor sociale online Facebook, Twitter și Instagram, precum și al website-ului online al furnizorului de servicii Trip Advisor Limited, în scopul promovării numelui și Serviciilor noastre și de a fi în permanent în contact cu clienții noștri, în aceste medii online, (dandu-le astfel posibilitatea de a accesa direct aceste medii online), în interesul nostru legitim de afaceri.

 

Vă rugăm să rețineți că este obligația furnizorilor respectivelor rețele sociale/website-uri de a asigura respectarea reglementărilor legale aplicabile în domeniul protecției confidențialității și datelor cu caracter personal în mediile lor online.

 

Astfel, ca operator al Website-ului, nu avem cunoștință de conținutul datelor cu caracter personale care vor fi prelucrate pe aceste terțe website-uri. Nu suntem informați când ați dat click pe tag-urile mai sus-menționate, în Website-ul nostru. Pentru mai multe informații despre modul în care aceste rețele sociale/website-uri online prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să consultați politicile de protecția datelor cu caracter personal care vă sunt puse la dispoziție de operatorii acestor rețele sociale/website-uri online.

Interes legitim (în scopul îmbunătățirii calității Produselor noastre) (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul general privind protecția datelor)

 

 

Date cu caracter personal pe care le obtinem din alte surse

R.

Rezervări de cazare la Pensiune efectuate prin intermediul partenerilor noștri de afaceri (motoare online de rezervări, agenții de turism, channel manager hotelier) 

 

 

 

Când efectuați o rezervare prin intermediul partenerilor noștri de afaceri, colectăm și prelucrăm următoarele Date cu caracter personal ale dumneavoastră:

 

ü  Nume și prenume

ü  Adresa de email

 

ü  Număr de telefon

 

ü  Detalii despre sejur (data sosirii, data plecarii)

 

Executarea contractului încheiat cu dumneavoastră pentruServiciile noastre de cazare la Pensiune

(înregistrarea și procesarea cererilor de rezervare ale persoanelor vizate)

 

S.

Navigare pe rețele sociale

Pensiunea  este prezent pe portalul comunităților online Facebook, Instagram și Twitter pentru a partaja conținutul Website-ului și pentru a da posibilitate clienților nostri actuali și potențiali să fie informati despre Serviciile noastre de la Pensiune.

 

Dacă dați click pe butoanele de urmărire a paginilor/conturilor Pensiunii de pe rețelele online de socializare ale Facebook, Instagram și/sau Twitter, putem utiliza aceste date cu caracter personal ale dumneavoastră pentru a putea comunica cu dumneavoastră și a partaja informații cu dumneavoastră în legătura cu Serviciile noastre de la Pensiune (de ex., pentru a transmite oferte personalizate catre conturile dumneavoastră de pe aceste rețele de socializare, prin utilizarea serviciilor de audiențe personalizate bazate pe liste de clienți furnizate de aceste rețele de socializare).

Pentru informații suplimentare despre modul în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de prin intermediul acestor rețele sociale, vă rugăm să vizitați secțiunile relevante privind protectia datelor cu caracter personal de pe website-urile acestor rețele sociale.

Consimtamantul persoanelor vizate (transmiterea de oferte personalizate pe Facebook – prin utilizarea serviciului de audiențe personalizate bazate pe liste de clienți).


Cât timp reținem Datele dumneavoastră cu caracter personal?


Stocăm Datele dumneavoastră cu caracter personal strict pentru perioadele de timp necesare îndeplinirii fiecăruia dintre scopurile mai sus-mentionate in prezenta Politica si conform politicii noastre interne de retenție a datelor cu caracter personal conform legilor aplicabile (inclusiv legislația specială și generală aplicabilă in vigoare în materie de arhivare de date/documente).


Pentru a determina perioada adecvată pentru stocarea Datelor dumneavoastră cu caracter personal pe care le prelucrăm, ținem cont de cantitatea, natura și sensibilitatea lor, de potențialul de risc de vătămare rezultat din prelucrarea și dezvăluirea neautorizate, scopurile pentru care prelucrăm aceste date și dacă putem atinge aceste scopuri prin alte mijloace mai puțin intruzive, cerințele legale aplicabile care ne impun stocarea pentru anumite perioade de timp, bunele practici convenite în domeniul lor de prelucrare, precum și modalitatea în care ne putem asigura ca datele prelucrate sunt corecte și actuale.


În cazul în care ne-ați oferit consimțământul la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal mentionate în tabelul de mai sus, vom prelucra aceste date până la realizarea scopurilor mai sus-menționate, sau până la data retragerii consimțământului dumneavoastră, oricare dintre aceste date intervine prima, cu excepția cazurilor în care avem obligația legală să prelucram aceste date pentru perioade mai lungi de timp.


La finalul perioadelor de retenție aplicabile, când Societatea nu mai are motive legale, interese legitime, ori consimțământul dumneavoastră de a vă prelucra Datele cu caracter personal (în cazurile aplicabile), aceste date vor fi eliminate din evidențele noastre în conformitate cu procedurile noastre interne si cu legile aplicabile (prin modalitati care pot include arhivarea, anonimizarea si/sau distrugerea acestor date, de la caz la caz).


Procese decizionale automatizate, incluzând crearea de profiluri în mod automat


Datele cu caracter personal la care se refera prezenta Politică nu sunt supuse unor procese decizionale automatizate, inclusiv pentru crearea de profiluri in mod automat.


Cine are acces la datele dumneavoastră cu caracter personal?


Scopul nostru este acela de a vă asigura cea mai bună experiență când beneficiati de Serviciile noastre și, pentru a obtine acest lucru, putem acorda acces (integral/parțial) la datele dumneavoastră cu caracter personal unora dintre angajații noștri care si-au asumat obligații de confidențialitate în legătura cu datele cu caracter personal la care pot avea acces în exercitarea atribuțiilor lor de serviciu, precum și catre parteneri de afaceri pe care i-am selecționat cu responsabilitate, si doar strict în măsura necesară pentru ca aceștia să-și poată îndeplini obligațiile asumate față de noi prin contractele incheiate cu noi.


Atunci când externalizăm anumite activități/servicii/obligații care presupun prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal către parteneri ai noștri de afaceri, depunem toate eforturile rezonabile pentru a verifica în prealabil dacă aceștia asigura protecția datelor dumneavoastră prin măsuri stricte tehnice și de securitate și încheiem cu fiecare dintre aceștia contracte (separate sau în formă de acte adiționale) de prelucrare a acestor date. Astfel, datele dumneavoastra cu caracter personal pe care le divulgam către partenerii noștri de afaceri sunt limitate la informațiile cu caracter personal minime care le sunt necesare pentru executarea obligațiilor lor și le interzicem acestora să le utilizeze în vreun alt scop fără informarea și acordurile cerute de lege.


Unii dintre acești parteneri de afaceri sunt terți care nu trebuie sa prelucreze date cu caracter personal ale dumneavoastră, însă pot avea acces la acestea în îndeplinirea sarcinilor/activităților/obligațiilor, sau în interacțiunile lor cu Noi (de ex., societăți care prestează servicii de întreținere tehnică, auditori financiar-contabii, consultanți juridici, etc.). Mai exact, divulgam unele date către terțe părți (furnizorii și partenerii noștri) pentru realizarea unor funcții și servicii necesare pentru furnizarea Serviciilor noastre de la Pensiune, dupa cum urmeaza:
• furnizorul care ne asigură servicii de stocare a datelor (în cloud);
• procesatorii de plăți autorizați de noi să intermedieze plățile în sistem protejat SSL și conform cu regulile PCI DSS;
• furnizorul care ofera clienților noștri tururi turistice;
• furnizorii cu ajutorul cărora puteți efectua rezervări online la Pensiunea noastra (pe Website-ul nostru, prin intermediul unor agenții turistice și motoare online de rezervări);
• furnizorul de servicii de analiza a satisfactiei clientilor;
• furnizorul care asigură găzduirea Website-ului nostru.


Divulgarea datelor dumneavoastra cu caracter personal către autorități/instituţii publice sau organe judiciare


Putem transmite unele din Datele dumneavoastră cu caracter personal către autorități/instituții publice competente, atunci când ne impune legea (de ex. pentru investigarea fraudelor, prevenirea și combaterea spălării banilor, depunerea declarațiilor/situațiilor financiar-contabile la autoritățile financiar-fiscale, indicarea unor posibile acte criminale sau amenințări la adresa siguranței publice (dacă supectăm că ați fost implicați sau afectați într-un incident care implică un comportament criminal sau potențial criminal, dacă suspectăm că s-a comis o fraudă sau o infracțiune cibernetică, dacă primim amenințări sau comunicări rău intenționate adresate noua sau unor terți, etc.), sau către instanțe/organe judiciare, atunci când ne exercitam/apărăm drepturi legale/interese legitime în justiție.


Modificari societare


Putem transfera date ale dumneavoastră cu caracter personal către terți în cazul in care vom parcurge proceduri de reorganizare, fuziune, înstrăinarea participațiilor, cu privire la societatea care operează Pensiunea , ori asocieri sau înstrăinarea unei părți sau a întregii activități de afaceri a acestei societati. Pentru acest scopuri, ne vom asigura că orice potențial cumpărător va adopta și va implementa măsurile tehnice și de securitate adecvate pentru protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal, iar părțile tranzactiilor mai sus-mentionate vor semna în prealabil contracte de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru scopul tranzacției/lor intentionate.


Transferuri ale datelor dumneavoastră cu caracter personal în afara spațiului Uniunii Europene si al SEE


Ca regulă generală, datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor fi transferate (inclusiv prin stocare) într-o țară situată în afara Uniunii Europene sau Spațiului Economic European („SEE”).


Totuși, unele Date ale dumneavoastră cu caracter personal vor putea fi transferate către partenerii noștri care ne ajută să vă furnizăm cele mai bune Servicii și sunt stabiliti în afara Uniunii Europene si al Spatiului Econonmic European. Însă, cu fiecare dintre acești parteneri am depus eforturi rezonabile pentru a ne asigura că sunt implementate măsuri adecvate de protecție a datelor dumneavoastră. În concret, acești parteneri sunt:


1. Furnizorul nostru de servicii care asigură platforma de rezervări online de camere la Pensiune. Acesta utilizează pentru furnizarea serviciilor sale infrastructura Amazon Web Services situată pe teritoriul SUA, însă toate serverele și infrastructura IT ale Amazon dețin certificarea Privacy Shield (Scutul de Confidențialitate UE-SUA) la secțiunea non-HR, asigurând astfel un nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter personal, recunoscut de Comisia Europeană;


2. Furnizorul nostru de servicii PynBooking care ne asigură platforma de gestiune hotelieră pentru Pensiune. Acest furnizor utilizează pentru furnizarea serviciilor sale infrastructura Amazon Web Services situată pe teritoriul SUA, însă toate serverele și infrastructura IT ale Amazon dețin certificarea PrivacyShield (Scutul de Confidențialitate UE-SUA) la secțiunea non-HR, asigurând astfel un nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter personal, recunoscut de Comisia Europeană;


3.Furnizorul nostru de servicii de analiză Google Analytics, stabilit in Statele Unite ale Americii,care insa deține certificarea PrivacyShield (Scutul de Confidențialitate UE-SUA) la secțiunea non-HR, asigurând astfel un nivel adecvat de securitate a datelor, recunoscut de Comisia Europeană.


4. Furnizorul nostru de servicii de analiza a satisfactiei clientilor TripAdvisor LLC stabilit în Statele Unite ale Americiii, care ne asigura formulare online de analiza a satisfactiei clientilor cu privire la Serviciile noastre de la Pensiune.


Daca vom transfera date ale dumneavoastră cu caracter personal și către alți terti situați în tari care nu asigură un nivel adecvat de protecție conform legilor aplicabile, ne angajăm să depunem toate eforturile rezonabile pentru a asigura că respectivii terti respectă termenii și condițiile din această Politică. Astfel, ne vom asigura ca astfel de transferuri respectă prevederile legale aplicabile in materie de protectia a datelor cu caracter personal.


Ce măsuri tehnice si organizationale am implementat pentru protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal?

Am implementat măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru a asigura un nivel adecvat de securitate pentru colectarea, prelucrarea pe alte cai și păstrarea în siguranță a datelor dumneavoastra cu caracter personal, inclusiv împotriva accesului neautorizat la acestea, al utilizării lor neautorizate, si de asemenea impotriva distrugerii, pierderii sau alterării acestora. Aceste măsuri includ, fără a se limita la, folosirea de tehnici de criptare, acordarea de drepturi de acces restricționat la sistemele noastre fizice și de IT, impunerea de obligații de confidențialitate.

În plus, depunem toate eforturile rezonabile pentru a ne asigura (inclusiv prin contractele încheiate cu aceștia) că și parteneri noștri de afaceri care pot avea acces la Date cu caracter personal ale dumneavoastră în contextul serviciilor furnizate nouă gestionează măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru prelucrare..

De asemenea, pe în cazul rezervărilor online pe Website-ul nostru folosim tehnologia de criptare SSL pentru protecția datelor. Orice informație furnizată pe această cale de persoane vizate este criptată automat și protejată pe timpul transmiterii ei prin rețea. Odată ce informația ajunge pe serverul nostru, este decriptată folosind o cheie privată unică. SSL permite browserului dumneavoastră să se conecteze la o pagină web și să selecteze în mod transparent și de comun acord cu serverul un canal de comunicații securizat. SSL este sistemul de tranzacții securizate cel mai utilizat și cel mai popular în prezent.

În cazul în care va exista un incident de securitate care implică Datele dumneavoastră, vom face toate notificările și vom adopta toate măsurile necesare cerute de prevederile legale în vigoare.


Transmiterea de informații către noi

Comunicarea prin Internet/alte căi electronice nu este în întregime sigură și de aceea, când ne trimiteți informații/date cu caracter personal pe această cale (de ex., prin email, prin intermediul Website-ului nostru, sau prin orice alt mijloc electronic), vă asumați riscuri. Nu ne putem asuma responsabilitatea pentru niciun tip de cheltuieli, pierderi de profit, prejudicii ale reputației, daune, datorii sau orice altă formă de pierdere sau de prejudiciu suferită de dumneavoastră ca rezultat al deciziei dumneavoastră de a ne transmite informații/date (inclusiv personale) prin mijloace electronice, în afară de obligațiile noastre legale imperative (inclusiv în domeniul protecției datelor cu caracter personal) și de cele asumate prin contractele încheiate cu dumneavoastră.


Ce drepturi aveti in legatura cu prelucrarea de catre noi a datelor dumneavoastra cu caracter personal?

În contextul prelucrării Datelor dumneavoastră cu caracter personal, aveți următoarele drepturi:


a) Dreptul de acces la Datele cu caracter personal prelucrate: aveți dreptul de a obține confirmarea faptului că Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de noi și, în caz afirmativ, de a avea acces la aceste date și la condițiile în care acestea sunt prelucrate, prin adresarea unei cereri specifice către noi in calitate de operator de date;


b) Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea Datelor cu caracter personal (dreptul de a fi uitat): puteti sa ne solicitati, prin adresarea unei cereri specifice în acest sens către noi ca operator de date, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, completarea datelor incomplete sau ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cazul în cazul în care (i) datele nu mai sus necesare în scopul inițial (și nu există un nou scop legal), (ii) temeiul juridic al prelucrării este consimțământul persoanei vizate, iar persoana vizată își retrage consimțământul și nu există alt temei legal, (iii) persoana vizată își exercită dreptul de a se opune, iar operatorul nu are motive legitime care să prevaleze pentru a continua prelucrarea, (iv) datele au fost prelucrate ilegal, (v) ștergerea este necesară pentru conformarea cu legislația UE sau legislația română sau (vi) datele au fost colectate în legătură cu servicii ale societății informaționale oferite copiilor (dacă este cazul), când se aplică cerințe specifice cu privire la consimțământ. Acesta nu este un drept absolut. Vom putea respinge solicitarea dumneavoastră de ștergere a datelor dacă: (i) suntem ținuți să ne conformăm unor obligații legale de a păstra datele; sau (ii) dacă datele ne sunt necesare pentru constatarea, exercitarea sau apărarea drepturilor și/sau intereselor noastre legitime în justiție;


c) Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării: aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării în cazurile în care: (i) considerați că datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioadă care să ne permită nouă ca operator să verificăm exactitatea datelor cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegală, dar nu doriți să vă ștergem datele cu caracter personal, ci să restrângem utilizarea acestor date; (iii) în cazul în care noi, ca operator de date nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal în scopurile menționate mai sus, însă dumneavoastră aveți nevoie de date pentru a constata, exercita sau apăra un drept în instanță; sau (iv) v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care să verificăm dacă temeiurile legitime ale noastre ca operator de date prevalează asupra drepturilor persoanei vizate;

d) Dreptul de a vă retrage consimțământul cu privire la prelucrare, atunci când prelucrarea are la bază consimțământul, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate până în momentul respectiv;


e) Dreptul de a vă opune cu privire la prelucrarea datelor din motive legate de situația particulară în care vă aflați, atunci când prelucrarea se întemeiază pe interes legitim, precum și de a vă opune, în orice moment, prelucrării datelor în scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri;


f) Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează pe aceasta în mod similar într-o manieră semnificativă;


g) Dreptul la portabilitatea datelor, însemnând dreptul de a vă primi datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat nouă ca operator de date într-o formă structurată, utilizată în mod curent și care poate fi citită automat, precum și dreptul de a transfera respectivele date către un alt operator, în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau executarea unui contract și este efectuată prin mijloace automate;


h) Dreptul de a depune plângere în fața Autorității de Protecție a Datelor (ANSPDCP) situată înB-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania, telefon +40.318.059.211 / +40.318.059.212, email anspdcp@dataprotection.ro și dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată competente. Drepturile de mai sus pot fi exercitate oricând. În acest scop, ne puteți adresa solicitări datate și semnate fie la adresa Pensiunii si a sediul nostru social din Mun. București, sector 3, Str. Franceză nr. 11, fie prin email la adresa dedicata: info@chalethovel.ro, in atentia Responsabilului nostru cu Protectia Datelor.


Vom răspunde la fiecare dintre aceste solicitari ale dumneavoastra în cel mult 1 (o) lună de la primirea solicitarii, exceptând situația în care avem nevoie sa extindem aceasta peroada cu inca cel mult 2 (doua) luni de la primirea solicitării initiale) ținându-se seama de complexitatea și numărul solicitărilor primite. Vă vom informa cu privire la orice astfel de prelungire, în termen de o lună de la primirea solicitării initiale, impreuna cu motivele întârzierii.


Precizăm totodată faptul că exercitarea drepturilor dumneavoastra de către persoana vizată mai sus-mentionate este gratuită. In cazul solicitarilor persoanelor vizate care sunt manifest nefondate sau excesive, in particular din cauza caracterului lor repetitiv, vom putea sa: (a) percepem o taxa rezonabila avand in vedere costurile administrative ale furnizarii informatiilor de comunicare sau ale realizarii actiunii solicitate; fie (b) refuzam sa dam curs solicitarii.


Dacă solicitați copii suplimentare ale datelor dumneavoastră cu caracter personal care fac obiectul prelucrarii, vă vom putea percepe o taxă rezonabilă, care se bazează pe costurile administrative. Dacă nu sunteți satisfacuti de răspunsul nostru, puteți formula o plângere la ANSPDCP. Mai multe informații despre procedura aferentă plângerilor adresate acestei autoritati sunt disponibile pe website-ul ANSPDCP accesând următorul link: http://dataprotection.ro/?page=procedura_de_solutionare_a_plangerilor.


Intrebări și solicitări privind protecția datelor dumneavoastra cu caracter personal


Pentru orice comentarii, clarificări sau alte detalii de care aveți nevoie cu privire la prezenta Politică, vă puteți adresa Responsabilului nostru cu protecția datelor, fie la adresa poștală a Pensiunii si sediului nostru social (mai sus-mentionata), fie la adresa de email dedicata: info@chalethovel.ro.


Actualizari ale acestei Politici


Prezenta Politică este supusă actualizarilor ulterioare (de ex., din cauza modificărilor legislative și de practică în materie, ori a modificărilor în operatiunile noastre de afaceri, etc.), ultima versiune a acesteia fiind afișata pe Website-ul nostru. În măsura în care doriți să vi se comunice o versiune anterioară a acestei Politici, ne puteți transmite o solicitare specifica datata si semnata, fie la adresa sediului nostru social, fie la urmatoarea adresă de email dedicată: info@chalethovel.ro.


În cazul în care vom efectua modificări minore ale acestei Politici (ce nu se referă la modificarea categoriilor de date cu caracter personal prelucrate, tipurile de prelucrări, scopurile și/sau modalitățile de prelucrare), vom actualiza această Politică si vom mentiona in aceasta data actualizarii. Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal va fi guvernată astfel de prevederile noii versiuni a Politicii de la data efectivă a actualizarii.


În cazul în care vom efectua modificări majore ale acestei Politici (ce se referă la modificarea categoriilor de date cu caracter personal prelucrate, tipurile de prelucrări, scopurile și/sau modalitățile de prelucrare), vă vom informa în prealabil despre această modificare fie via e-mail (dacă este posibil), fie prin publicarea unui anunț în acest sens pe Website-ul nostru.


Ori de câte ori este cerut conform legii, vom obține consimțământul dumneavoastră specific, si informat anterior prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în alte scopuri și modalități decât cele pentru care déjà am obținut consimțământul dumneavoastră.


Prezenta Politică se completează cu alte politici specifice în materia prelucrării datelor dumneavoastra cu caracter personal care sunt disponibile pe Website si la Pensiune, respectiv: (a) Politica de utilizare a cookie-urilor de pe Website-ul nostru; si (ii) Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal prin sistemul CCTV de supraveghere video de la Pensiune.